Uygunsuzlukların Yönetimi

Tedarikçilerin sıfır hatalı ürün ile zamanında teslimat, çevre şartları ve iş etiği kuralları işbirliğinin sürekliliği için Arçelik’in en kritik beklentileridir.

Arçelik, satın aldığı malzemelerin kalite veya sevkiyatları ile ilgili uygunsuzluk arzetmesi durumunda ise, tedarikçiden düzeltici faaliyet, potansiyel uygunsuzluklar için ise önleyici faaliyet talebinde bulunabilir, kayıplarının tazminini talep edebilir.

Tedarikçi, bu talepleri değerlendirecek, uygunsuzluk ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri planlayabilecek, bu planlar ve uygulama sonuçları ile ilgili olarak Arçelik'i bilgilendirebilecek bir sistem oluşturmaktan sorumludur.

Arçelik tarafından tedarikçiye bildirilen kalite şikayetleri ve “Düzeltici/Önleyici Faaliyet İstekleri” 8D formları kullanılarak, tedarikçi tarafından tedarikçi portalı üzerinden cevaplanmalıdır.

Tedarikçi cevabı aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:
Tedarikçi, 48 çalışma saati içerisinde problem ile ilgili alınan geçici tedbirleri bildirmelidir. Bu geçici tedbirler; yeniden kontrolleri, ayıklamaları, stok ayırma işlemlerini, tedarikçi içerisinde yapılan ürün blokelerini içerir. Tedarikçi,10 iş günü içerisinde problem ile ilgili alınan kalıcı tedbirleri bildirmelidir.

Kalıcı Tedbirler:

  • Problemin kök nedeni tanımını
  • Düzeltici faaliyet adımlarını
  • Düzeltici faaliyet adımları Arçelik’i etkileyen diğer proseslerde yaygınlaştırılabilir durumda iseplanlanan önleyici faaliyet adımlarını
  • Düzeltici faaliyet ile ilgili sorumluluk ve zaman planı tanımını içermelidir.