Sipariş ve Sevkiyat


Ürün işletmeleri tarafından yürütülen malzeme numune onay süreci ve Satınalma Direktörlüğü tarafından merkezi olarak yürütülen fiyatlandırma ve ödeme koşullarının tanımlanması ile birlikte, Seri Üretim siparişleri Arçelik üretim tesislerinde faaliyet gösteren Üretim Planlama Yöneticilikleri tarafından tedarikçilere iletilir. Sipariş sonrası teyit ve sevkiyatlar da ilgili siparişin açıldığı ürün işletmelerine yapılır.

Arçelik, müşteri beklentileri ve memnuniyeti doğrultusunda acil müşteri talepleri ve sipariş değişiklik talepleri için olabildiğince esnek bir Sipariş-Üretim-Sevkiyat altyapısı oluşturmayı, günümüz yoğun rekabet ortamında sürdürülebilir bir büyüme için kendisi, tedarikçileri ve diğer tüm paydaşları adına ilke edinmiştir.

Şirketimiz tedarik zincirinin en önemli halkalarından biri olan tedarikçilerimizin de bu amaca uygun olarak benzer ve uyumlu bir esnekliğe sahip olmasını beklemektedir. Arçelik'in bu beklentisi, açılan siparişlerin tedarikçi tarafından zamanında teslim edilmesinin ötesinde, teyit edilen sipariş teslim sürelerinin (lead-time) sürekli olarak kısaltılması ve program değişiklik taleplerine olabildiğince hızlı ve değişen durumlara uygun yanıt verilmesini tarifler.

Siparişe istinaden tedarikçi tarafından gerçekleştirilen tüm sevkiyatlar, sipariş mektuplarında belirtilen miktar ve zamana; sevk edilen malzemeler de Arçelik Teknik Resim, Şartname ve Talimatlarına, ulusal ve uluslararası Standart/Direktif ve Yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Tedarikçilerin Arçelik'e sevk ettiği malzemeler kesinlikle insan sağlığına zararlı olan yasaklı madde içermemeli, sınırlı kullanım izni verilen durumlarda ilgili zararlı madde talimatlarda belirtilen limitleri aşmamalıdır. ​