Kalite

​​​Tedarikçilerimiz, performans arttırma amaçlı, sapmaların ve israfın indirgenmesini sağlayan kalite yönetim sistemini oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.

Tedarikçiler, malzeme şartlarının karşılanması için gerekli koşullar da dahil olmak üzere, Arçelik beklentilerine cevap verebilecek, ölçülebilir, kalite politikası ile uyumlu belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilebilecek, kalite hedeflerine sahip olmalıdır.

Tedarikçiler sürekli iyileştirmeyi sağlayan yönetim gözden geçirme sürecine de sahip olmalıdır. Bu gözden geçirmeler, tüm süreç performansını izlemeye yönelik faaliyet çıktılarını kapsamalıdır.

Tedarikçi, bütün faaliyetlerini, bu faaliyetlerinde ve sistemin bütünündeki değişkenliği en aza indirecek şekilde planlamalı, uygulamalı, kontrol etmeli ve gerekli iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmelidir.

Aşağıdaki belgelerin incelenmesi, tedarikçinin yukarıdaki beklentileri karşılayıp karşılamadığı hakkında bilgi edinebilmesine olanak sağlamaktadır:

  • İç ve dış tetkik sonuçları
  • Ürün kalitesi üzerinde etkisi olan süreçlerin kritik izleme göstergelerine ait hedefler, performans sonuçları ve gözden geçirme kayıtları
  • Müşteri kalite ödülleri
  • Müşteri geri besleme kayıtları (müşteri iade oranı, müşteri şikayetleri, vb.)
  • Sahip olunan ürün standartları belgeleri (TSE, BEAB, VDE, DIN, vb.)
  • ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, ISO 45001, ISO/IEC 17025, vb. yönetim standartları sertifikalarına sahip olması
  • Kalite maliyetinin sistematik bir yapı tarafından raporlanmakta ve yönetilmekte olması (Sistem, periyodik raporlar verebilmeli, hedeflere yön vermeli, yönetim kararlarında etki yaratmalı, iyileştirme projelerine kaynak olmalıdır.)
  • Kalite sisteminin uygulanmasını ve devamlılığını sağlayacak yetki ve sorumluluğa sahip bir yönetim temsilcisi olması
Tedarikçi bilgileri satınalma sektör sorumlusu, sistem geliştirme yöneticiliği ve ürün direktörlükleri tarafından değerlendirildikten sonra, gerekli durumlarda tedarikçiye ürün direktörlükleri ve satınalma katılımı ile ISO 9001 kalite yönetim sistem gereklilikleri, ISO 14001’in tedarikçilerden beklentileri ve iş etiği kuralları, ve teknik yeterlilikler dikkate alınarak bir denetim planlanır. Denetim sonucuna göre uygun görülen tedarikçi onaylanarak devreye alınır. Uygunluğu konusunda eksiklikler görülen tedarikçi şartlı onaylı olarak devreye alınır ve tedarikçiden iyileştirme talep edilir. Arçelik ile çalışması uygun görülmeyen tedarikçinin devreye alma süreci sonlandırılır.