Sözleşmeler

Arçelik, tedarikçileri ile karşılıklı güvene dayalı, sorumluluk bilinci ve iletişim ile inşa edilmiş, uzlaşma yeteneği ile kapsam ve sınırları belirlenmiş ticari ilişkiler kurar.

Tedarikçi sözleşmelerinin imzalanması Arçelik ve tedarikçileri arasındaki işbirliğinin ön koşuludur. Tedarikçiler sözleşme koşullarına tam olarak uymakla yükümlüdür. Sözleşmeler ayrıca, iki taraf arasında uzun süreli işbirlğinin de taahhütüdür. Tedarikçi sözleşmeleri ticari konularının dışında, iş etiği, çevre ve kalite şartlarını da içerir.

Sözleşmelerin temel amacı:

  • İşbirliği koşullarının karşılıklı olarak tanımlanması
  • Koşullardan uzaklaşma durumunda alınacak tedbirlerin ve yöntemlerin belirlenmesidir.