Tedarikci Devreden Çikartma


Arçelik A.Ş.’nin hedef ve stratejileri doğrultusunda, aşağıdaki şartların biri veya birkaçı oluştuğunda tedarikçi devreden çıkarma süreci tetiklenir.

  • Tedarikçinin finansal durumunda bozulma veya gözlenen risk
  • Fiyat avantajının kaybolması
  • Kalite-Lojistik performansının, işletme beklentilerinin sürekli altında kalması
  • Sürdürülebilirlik Endeksi
  • Çevre koşullarının yerine getirilmemesi
  • İş etiği kurallarına uyulmaması
  • Arçelik A.Ş. tarafından iletilen geliştirme/iyileştirme taleplerine yetersiz cevap verilmesi
  • Gelişen ve değişen sektör koşullarına ayak uydurulamaması
  • Tedarikçi tarafından sözleşme şartlarının ihlali

​ Periyodik tedarikçi performans değerlendirme raporları, bu raporlar üzerinden işletmelerde yapılan değerlendirme toplantıları, Satınalma dinamik hedef ve stratejileri, sözleşme döneminin sona ermesi , yeni dönem fiyat görüşmeleri bu şartların oluştuğunu belirlemek için temel girdilerdir.