TEDARİKÇİ DEVREYE ALMA

Tedarik zinciri süreci hedefleri ve stratejileri doğrultusunda yapılan analizler neticesinde, portföy zenginleştirilmesine yönelik aday tedarikçiler, “Tedarikçi Devreye Alma / Değerlendirme” sürecinden geçer. Bu süreç kapsamında tedarikçiler Arçelik Sorumlu Satınalma Politikası perspektifi de dahil olmak üzere ticari, iş etiği, çevre ve kalite gibi  birçok adımı kapsayacak şekilde değerlendirilir. Arçelik gerekli görürse tedarikçisini bu Politika kapsamında yerinde denetleme veya bağımsız kuruluşlara denetlettirme hakkına sahiptir. Onay iş akışı yukarıda verilmiştir.