İçerikler

Tedarikçi Gereksinimleri

İş Etiği

Arçelik A.Ş., 2005 yılında üyesi olduğu Avrupa Birliği Beyaz Eşya Üreticileri (CECED) tarafından oluşturulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk İş Etiği Sözleşmesi’ni (Code of Conduct) ilk imzalayan şirketler arasındadır. Arçelik A.Ş. ayrıca Bileşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan Koç Topluluğu’nun da bir parçası ve Etik ve İtibar Derneği üyesidir

Kalite

Tedarikçilerimiz, performans arttırma amaçlı, sapmaların ve israfın indirgenmesini sağlayan kalite yönetim sistemini oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir. Tedarikçiler, malzeme şartlarının karşılanması için gerekli koşullar da dahil olmak üzere, Arçelik beklentilerine cevap verebilecek, ölçülebilir, kalite politikası ile uyumlu belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilebilecek, kalite hedeflerine sahip olmalıdır.

Çevre

Arçelik A.Ş., dünyada giderek bozulmakta olan ekolojik dengeleri koruma altına almak amacıyla, ürünün hayat çevrimi boyunca (ürünün tasarımından yok edilmesine kadar geçen tüm süreçte) oluşturulan tüm düzenlemelere uymaktadır. Bu yönde var olan yasal düzenlemelerin yanı sıra Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde ulusal düzeyde alınan yasal önlemlerin uyumluluğunu sağlamak amacıyla oluşturulan direktiflere de uymakta ve bu yaklaşımını beyan ettiği çevre politikası ile taahhüt etmektedir.