Tedarikçilerle İlişkilerimiz

Tedarikçi Sürdürülebilirlik Eğitim Programı

Tedarikçilerimizi dünyadaki sürdürülebilirlik çalışmalarından haberdar etmek ve tedarikçilerimize sürdürülebilirlik konularında Arçelik, ulusal ve uluslararası yönetmeliklerin gerekliliklerini daha ayrıntılı paylaşmak amacıyla, 2019 yılı itibariyle Tedarikçi Eğitim Platformunu oluşturduk. Tedarikçilerimizden 300 kişinin katılımıyla, 2019 yılınında; 
  • Çevre Mevzuatı, 
  • Malzeme Kimyasalları, 
  • İş Etiği ve Çalışma Koşulları ve 
  • İş Güvenliği eğitimleri verilmiştir..
​Tedarikçi Geliştirme Programı

Arçelik A.Ş. Satınalma departmanının öncelikli amacı, ana rekabet unsurlarına odaklanan, kaliteli ürün üretimi artırmak, operasyonel çevrim süresini kısaltmak ve verimlilik artırmak için için sürekli iyileştirme çalışması yapan etkin ve sinerji yaratan bir tedarikçi portföyü meydana getirmektir. Arçelik A.Ş. Satınalma, tedarikçileri ile karşılıklı güven çerçevesinde ortak hedef anlayışına dayalı iş birliklerini hayata geçirmeye odaklanmaktadır. Bu vizyon doğrultusunda Yardımcı Sanayi Geliştirme Bölümü, tedarikçilerin altyapılarını ve teknik yeterliliklerini iyileştirmelerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları 2019’da da devam ettirmiş ve destek amaçlı olmak üzere toplam 1161 tedarikçi ziyareti yapılmıştır.

Arçelik A.Ş., tedarikçi eğitimlerini tedarikçi geliştirilmesinin en önemli unsurlarından biri olarak görmektedir. Bu anlayış doğrultusunda Arçelik A.Ş., 2019 yılında tedarikçilerine enerji verimliliği, devlet teşvik ve destekler, kalıp bakım ve parlatma, plastik enjeksiyon, kaplama, kaynak, kalite, üretim teknolojileri ve üretimde verimlilik konularında 13 eğitim vermiş ve toplamda 502 katılımcıya 1874 adam-saatlik eğitim seviyesine ulaşılmıştır.

Bunun yanında tedarikçilerle birlikte gerçekleştirilen verimlilik ve kalite projeleri ile ortak kazanç elde edilmekte ve tedarikçilerin kalite performanslarının artırılmasına katkıda bulunulmaktadır. 22 Tedarikçide otomasyon ve işçilik verimliliğini artırmaya yönelik projelerde 87 adet robot devreye alınmış olup 109 operatöre eşdeğer işçilik tasarruf sağlanmıştır. 2019’da toplamda 62 tedarikçiyle 143 proje gerçekleştirilmiştir. Ayrıca enerji verimliliği çalışmaları kapsamında 132 adet enerji projesi tamamlanmış ve toplamda 11,66 milyon kWh/yıl enerji tasarrufu sağlanmıştır. Bu sayede 5.330 Ton CO2 emisyonun salınımı engellenmiştir. Tedarikçilerde yapılan ambalaj iyileştirme çalışmalarında da 365 ton karton ve 238 ton plastik poşet kullanımının önüne geçilmiştir.

Her bir tedarikçimizle paydaşlık anlayışı ve partnership ilişkisi içinde pazardaki rekabetçiliğimizi geliştirmek amacıyla çalıştaylar gerçekleştirdik. Bu çalıştaylarda inovasyon bakış açımızı yansıtacak projeler ortaya çıkardık. 2019 yılı içinde proses firmalarını geliştirmek, verimlilik artırmak ve maliyet iyileştirmek odaklı 161 çalıştay gerçekleştirilmiştir. Proses iyileştirmek, alternatif proses uygulamalarının ön plana çıktığı bu çalıştaylarda 235 potansiyel proje tespit edilmiş ve devreye alma çalışmaları başlatılmıştır.