Çevre

​Tedarikçilerimizin devreye alma sürecinin başından itibaren, tüm faaliyetlerinde Çevre Yönetim Sistemine uygunluk şartı aranmaktadır. Bizimle çalışmak isteyen tedarikçilere, tedarikçi portalında yaptıkları başvuru esnasında öz değerlendirme yapılırken tedarikçinin Çevre Yönetim Sistemi sorgulanmaktadır, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası istenmektedir. 1 Ocak 2023 tarihine kadar ISO 14001 belgesini almayan tedarikçilerimizle çalışmayacağımızı taahhüt ederiz.


Tedarikçilerimiz için hazırladığımız Sorumlu Satın Alma Politikamız, tedarikçilerimizin etik ilkeleri ve hukuk kuralları dışında çevre ile ilgili şartları da içermektedir. Tüm tedarikçilerimizle yaptığımız sözleşmelerde Sorumlu Satın Alma Politikasına uyum şartı belirtilmiştir.  

Ayrıca tedarikçilerimizin çevre performanslarına destek vermek ve çevre faaliyetlerini yakından görmek amacıyla çevre denetimleri gerçekleştirilmektedir. Tedarikçilerimize yaptığımız iş etiği denetimleri kapsamında çevre performansları sorgulanmaktadır. 2019 yılında toplamda 34 tedarikçimiz için çevre denetimi gerçekleştirilmiştir.

Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi, tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik faaliyetlerini yakından izlemek için hazırlanmıştır. Bu endekste tedarikçilerimizin Ekonomik, Çevresel ve Sosyal faaliyetlerinin performansı izlenmektedir. 
 • Çevresel faaliyetler detayında:
 • Çevresel raporlama,
 • Çevre politikası / yönetim sistemi / kapsamı
 • Çevre / Arçelik mevzuatı uyumu
 • Ölçüm (Sera gazı, enerji, atık, kimyasal, yakıt, su tüketimleri)
 • ​Çevre odaklı gönüllü faaliyetler
sorgulanmaktadır.

2019 yılında tedarikçilerimizle yaptığımız çevre ile ilgili bazı projere şunlardır;
 • Tedarikçilerimize yaptığımız kalite denetimlerinde kullandığımız denetim sorularına çevre ve atık yönetimi ile ilgili de sorular da eklenmiştir.
 • Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında 132 adet enerji projesi tamamlanmış ve toplamda 11,66 milyon kWh/yıl enerji tasarrufu sağlanmıştır. Bu sayede 5.330 Ton CO2 emisyonun salınımı engellenmiştir.
 • Blowing agent projesi plastik hammadde içerisine %1 oranında özel katkı ilave edilerek malzeme içerisinde kimyasal reaksiyon sonucu bir köpürme sağlamış, bu köpürme neticesinde hem parça gramajında azalış (ort.%7) hem de çevrim süresinde (ort.%17) kazanç sağlanmıştır.
 • Bir tedarikçimizde yer alan 22 adet plastik enjeksiyon tezgahının değişken debili pompa motorları önüne invertör bağlantısı yapılarak pompaların sürekli yükte kullanılması engellenmiş, ayrıca bu tezgahların ocak bölgeleri ısı yalıtım ceketleri ile kaplanarak ısı kayıplarının azaltılarak toplamda 580.000 kwh enerji tasarrufu sağlanmıştır.
 • Bir tedarikçimizde forklif kullanımını ve buna bağlı olarak akaryakıt tüketimini azaltmak amacıyla elektrikli transpalet yatırımları yapılmış, bu sayede  karbondioksit emisyonunun azaltılmış ve yıllık 240 litre yakıt tasarrufu sağlanmıştır.
​Arçelik dünyada giderek bozulmakta olan ekolojik dengeleri koruma altına almak amacıyla, ürünün hayat çevrimi boyunca (ürünün tasarımından yok edilmesine kadar geçen tüm süreçte) oluşturulan tüm düzenlemelere uymaktadır. Bu yönde var olan yasal düzenlemelerin yanı sıra Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde ulusal düzeyde alınan yasal önlemlerin uyumluluğunu sağlamak amacıyla oluşturulan direktiflere de uymakta ve bu yaklaşımını beyan ettiği çevre politikası ile taahhüt etmektedir.

Arçelik'in çevre ile ilgili bu yaklaşımının hayata geçirilmesi, tedarik zincirinde bulunan tüm işbirlikçilerinin bu yaklaşıma dahil edilmesi ile sağlanabilmektedir.

Çevre dostu ürünlerin müşteriye sunulması amacı ile tedarikçilerimizin Arçelik yasaklı / kısıtlı kullanım gerektiren maddeler listesine uyması temel beklentimizdir. Aşağıdaki Arçelik Kimyasal Uygunluk Şartnamesi gereklilikleri de tedarikçilerimizden çevresel beklentilerimizin önemli bir parçasıdır.​

Arçelik Kimyasal Uygunluk Şartnamesi

Arçelik Kimyasal Uygunluk Şartnamesi